Մեր Ծրագիրը

Հայաստանի երիտասարդությանը սովորեցնել իսպորտում ուժեղ կարիերայի հնարավորությունները:

Մենք զարգացնում և ուսուցանում ենք esports խաղերը 7-ից 21 տարեկան երիտասարդ տարիքում:

Մենք լուսաբանում ենք խաղային տեխնիկան, թիմային աշխատանքը և ամենակարևորը, թե ինչպես պայքարել համաշխարհային պետականության վրա փողի և գնի համար: